Członek Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu

EBA logo

W lutym 2019 r. nasza firma zakończyła prace budowlane i inżynieryjne przy realizacji projektu budowy II etapu zakładu Leoni Wiring Systems UA GmbH w Kołomyji.

W szczególności MRNPSP "Aviokon Projekt" spełniony:

- układ elewacji, izolacja i dekoracja ścian z cegły, instalacja okien, drzwi, bram i platform przeładunkowych;

- instalacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, systemy odprowadzania wody deszczowej;

- instalacja systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji;

- instalacja rurociągu wody pożarowej;

- praca nad uporządkowaniem terytorium, poprawa;

- rozmieszczenie peronów, dróg i chodników z betonu i bruku.

Prace zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem realizacji projektu i przy użyciu własnego profesjonalnego sprzętu i urządzeń. Należy zauważyć, że prace zostały przeprowadzone w obecnym przedsiębiorstwie.