Członek Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu

EBA logo

Carlsberg

Wykonanie robót: 2012-2016
O kliencie: Fabryka napojów
Lokalizacja: Lwów

Usługi świadczone

  • Generalne wykonawstwo na budowę nowych i przebudowę istniejących obiektów;
  • Montaż dachu I konstrukcji ogrodzeniowych;
  • Prace wykończeniowe;
  • Zagospodarowanie, układanie drog, prace urządzania powierzchnie betonowe;
  • Prace urządzania zewnętrznych sieci inżynieryjnych systemy zaopatrzenia w wodę i kanalizacji;
  • Prace urządzania wewnętrznych sieci inżynieryjnych systemy zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, instalacje rurociągów
11.jpg
13.jpg
15.jpg
16.JPG
20150810_123005.jpg
20150814_140329_1.jpg
5.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
11.jpg
13.jpg
15.jpg
16.JPG
20150810_123005.jpg
20150814_140329_1.jpg
5.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg