Członek Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu

EBA logo

CRH – Mykolaivcement

Wykonanie robót: 2003, 2007-2017
O kliencie: Cementownia
Lokalizacja: Mikołajów, obwód lwowski

Usługi świadczone

 • Generalne wykonawstwo na budowę nowych i przebudowę istniejących obiektów;
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 • Montaż konstrukcji metalowych;
 • Montaż dachu I konstrukcji ogrodzeniowych;
 • Prace wykończeniowe;
 • Zagospodarowanie, układanie drog, prace urządzania powierzchnie betonowe;
 • Prace urządzania zewnętrznych sieci inżynieryjnych systemów zasilania i oświetlenia elektrycznego;
 • Prace urządzania wewnętrznych sieci inżynieryjnych systemów zasilania i oświetlenia elektrycznego;
 • Prace urządzania instalacji odgromowych i systemów uziemienia;
 • Prace urządzania zewnętrznych sieci inżynieryjnych systemy zaopatrzenia w wodę i kanalizacji;
 • Prace urządzania wewnętrznych sieci inżynieryjnych systemy zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, instalacje rurociągów;
 • Prace urządzania systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji i gazociągów;
 • Instalacja i automatyzacja urządzeń technologicznych;
 • Produkcja i montaż sprzętu tablic rozdzielczych
001.jpg
009.jpg
1857.jpg
1863.jpg
2007004.jpg
2017.jpg
2026.jpg
P5101459.JPG
SNC01002.jpg
001.jpg
009.jpg
1857.jpg
1863.jpg
2007004.jpg
2017.jpg
2026.jpg
P5101459.JPG
SNC01002.jpg