Członek Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu

EBA logo

Fixit Gruppe – Kreisel

Wykonanie robót: 2021-2023
O kliencie: Zakład do produkcji suchych mieszanek budowlanych
Lokalizacja: Szczerzec, obwód lwowski

Usługi świadczone

 • Generalne wykonawstwo na budowę

nowych przebudowę istniejących obiektów;

 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 • Prace ziemne;
 • Prace betonowe, monolityczne, budownictwo monolityczne;
 • Montaż konstrukcji metalowych;
 • Montaż dachu I konstrukcji ogrodzeniowych;
 • Prace wykończeniowe;
 • Zagospodarowanie, układanie drog, prace urządzania powierzchnie betonowe;
 • Prace urządzania zewnętrznych sieci inżynieryjnych systemów zasilania i oświetlenia elektrycznego;
 • Prace urządzania wewnętrznych sieci inżynieryjnych systemów zasilania i oświetlenia elektrycznego;
 • Prace urządzania instalacji odgromowych i systemów uziemienia;
 • Prace urządzania zewnętrznych sieci inżynieryjnych systemy zaopatrzenia w wodę i kanalizacji;
 • Prace urządzania wewnętrznych sieci inżynieryjnych systemy zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, instalacje rurociągów;
 • Prace urządzania systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji i gazociągów;
 • Montaż kotłownie i punkty termiczne;
 • Instalacja i automatyzacja urządzeń technologicznych;
 • Montaż systemów okablowania strukturalnego, sieci ІТ, systemów sterowania budynków;
 • Produkcja i montaż sprzętu tablic rozdzielczych
kr.jpg
kr.jpg