Członek Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu

EBA logo

Green Cool Limited

Wykonanie robót: 2016-2017
O kliencie: Zakład produkcji sprzętu chłodniczy
Lokalizacja: Winnica

Usługi świadczone

  • Generalne wykonawstwo na budowę nowych i przebudowę istniejących obiektów;
  • Prace ziemne;
  • Prace betonowe, monolityczne, budownictwo monolityczne