Członek Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu

EBA logo

Heberit Ceramic Production

Wykonanie robót: 2017-2019
O kliencie: Zakład produkcji wyrobów ceramicznych i artykułów sanitarnych
Lokalizacja: Sławuta, obwód chmielnicki

Usługi świadczone

 • Generalne wykonawstwo na budowę nowych i przebudowę istniejących obiektów;
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 • Prace ziemne;
 • Prace betonowe, monolityczne, budownictwo monolityczne;
 • Montaż konstrukcji metalowych;
 • Montaż dachu I konstrukcji ogrodzeniowych;
 • Prace wykończeniowe;
 • Zagospodarowanie, układanie drog, prace urządzania powierzchnie betonowe;
 • Prace urządzania zewnętrznych sieci inżynieryjnych systemów zasilania i oświetlenia elektrycznego;
 • Prace urządzania wewnętrznych sieci inżynieryjnych systemów zasilania i oświetlenia elektrycznego;
 • Prace urządzania instalacji odgromowych i systemów uziemienia;
 • Prace urządzania zewnętrznych sieci inżynieryjnych systemy zaopatrzenia w wodę i kanalizacji;
 • Prace urządzania wewnętrznych sieci inżynieryjnych systemy zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, instalacje rurociągów;
 • Prace urządzania systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji i gazociągów;
 • Montaż kotłownie i punkty termiczne;
 • Instalacja i automatyzacja urządzeń technologicznych;
 • Produkcja i montaż sprzętu tablic rozdzielczych