Członek Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu

EBA logo

Lustdorf

Wykonanie robót: 2014-2015, 2019-2021
O kliencie: Zakład produkcji przetworów mlecznych
Lokalizacja: Illintsi, obwód winnicki

Usługi świadczone

  • Prace ziemne;
  • Prace betonowe, monolityczne, budownictwo monolityczne;
  • Prace urządzania zewnętrznych sieci inżynieryjnych systemy zaopatrzenia w wodę i kanalizacji;
  • Prace urządzania wewnętrznych sieci inżynieryjnych systemy zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, instalacje rurociągów;
  • Montaż kotłownie i punkty termiczne;
  • Instalacja i automatyzacja urządzeń technologicznych
IMG_5137.JPG
IMG_5138.JPG
IMG_5223.JPG
IMG_5137.JPG
IMG_5138.JPG
IMG_5223.JPG