Członek Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu

EBA logo

Papiernia Malyn Weidmann

Usługi: Generalne wykonawstwo; Prace budowlane; Instalacja zewnętrzne i wewnętrzne sieci inżynieryjnych
Region: obwód żytomierski
  • Generalne wykonawstwo na budowę nowych i przebudowę istniejących obiektów;
  • Prace budowlane;
  • Zewnętrzne i wewnętrzne sieci inżynieryjne:

- systemy zasilania i oświetlenia, systemy ochrony odgromowej i uziemienia, systemy okablowania strukturalnego, sieci IT, systemy sterowania budynkami;

- systemy zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, instalacja rurociągów;

- systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, zasilania gazem, automatyzacji procesów technologicznych;

16.jpg
2.jpg
26.JPG
37.JPG
39.JPG
4.jpg
48.jpg
50.jpg
16.jpg
2.jpg
26.JPG
37.JPG
39.JPG
4.jpg
48.jpg
50.jpg