Członek Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu

EBA logo

SE Bordnettse-Ukraine LLC (SEBN UA)

Wykonanie robót: 2016-2020
O kliencie: Zakład produkcji wyroby kablowe i drutowe
Lokalizacja: Bajkowce, obwód tarnopolski; Czortków, obwód tarnopolski; Czerniowce; Chmielnicki

Usługi świadczone

  • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
  • Prace wykończeniowe;
  • Prace urządzania zewnętrznych sieci inżynieryjnych systemów zasilania i oświetlenia elektrycznego;
  • Prace urządzania wewnętrznych sieci inżynieryjnych systemów zasilania i oświetlenia elektrycznego;
  • Prace urządzania zewnętrznych sieci inżynieryjnych systemy zaopatrzenia w wodę i kanalizacji;
  • Prace urządzania wewnętrznych sieci inżynieryjnych systemy zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, instalacje rurociągów;
  • Prace urządzania systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji i gazociągów;
  • Montaż kotłownie i punkty termiczne;
  • Instalacja i automatyzacja urządzeń technologicznych;
  • Produkcja i montaż sprzętu tablic rozdzielczych