Członek Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu

EBA logo

Szerokie doświadczenie MNPSP "Aviokon projekt" na rynku budowlanym w ciągu 19 lat, a także wykaz klientów i projektów, wykonanych w ciągu ostatnich ośmiu lat działalności, pozwalają śmiało pretendować na pozycję jednego z liderów w regionie zachodniej Ukrainy w sferze generalnego wykonawstwa.. Także, jeśli weźmiemy pod uwagę projekty firm zagranicznych w naszym regionie, to "Aviokon projekt" może śmiało pretendować na pozycję lidera.


Wszystko rozpoczynało się od aktywnej działalności niewielkej grupy ludzi o podobnych poglądach aby wykonywać prace w układaniu sieci inżynieryjnych w projektach budowlanych, przemysłowych i społecznych. "Krok po kroku, opanowaliśmy nowe kierunki działalności, przyciągali specjalistów, nawiązywali kontakty z klientami, zdobywaliśmy zawodowe i międzynarodowe poziomy akredytacji dla pracowników i dla całej firmy", - mówi Aleksandr Palczykow - dyrektor MNPSP "Aviokon projekt". palchykov

Dzisiaj firma szczyci się współpracą z takimi międzynarodowymi firmami jak Lafarge Cement, CRH /Irish Cement Group, Heidelberg cement, Weidmann paper mill, GSE-Ukraine, Weidmann insulation materials, Philip Morris w ramach świadczenia usług generalnego wykonawstwa obiektów firm. Także główne portfolio klientów MNPSP «Aviokon projekt» tworzą właśnie zagraniczne klienci.

"Specyfika pracy z firmami zagranicznymi nieco odróżnią się od pracy z ukraińskimi. Różnica polega na tym, że podejście do pracy, podziału obowiązków i granic odpowiedzialności w zagranicznych firmach jest bardzo wyraźne, przejrzyste i na wysokim poziomie profesjonalnym. W szczególności z wielką podniecenia bierzemy udział w przetargach, prowadzonych przez firmy zagraniczne, przecież dobrze wiemy że zwycięzcą tutaj może stać się tylko najlepszy, tylko ten, kto przedstawi najlepsze oferty z uwzględnieniem wszystkich wymóg. Wiemy że tutaj zdecydowanie liczy się profesjonalizm, doświadczenie, itp.".

W czym polega tajemnica współpracy z klientami zagranicznymi? Co potrzeba dla tego, aby nowy klient stał się stałym?

"Najważniesze, co cenią klienci zagraniczne - to zawodowe wykonywanie prac. Nie mniej ważne jest dostosowanie realizacji planów klienta do ukraińskich norm i standardów, takich jak koordynacja norm ochrony pracy i ochrony środowiska. Ponadto we współpracy z firmami zagranicznymi należy na wysokim poziomie kontrolować bezpieczeństwo i jakość wykonywania prac. I najważniejsze - trzeba komunikować w języku zrozumiałym dla zagranicznych klientów - istota leży w zrozumieniu, czego dokładnie klient chce, jaki dokładnie wynik chce uzyskać", mówi Oleg Czankow, jeden z współwłaścicieli firmy.chankov

Stała praca dla zadowolnienia potrzeb klienta i ztworzenie maksymalnie komfortowych warunków podczas realizacji projektów, w każdym razie, nie mogą być rękojmią realizacji przyszłych planów i projektów klienta. Przecież są jeszcze inne czynniki, które wpływają na możliwości finansowe, plany i decyzje firm zagranicznych rozwijać swój biznes w Ukrainie, pomimo naszych starań.

Każdy wie, że poprzedni 2014 rok i niniejszy 2015 są uważane za kryzysowe dla przemysłu budowlanego i powstrymanie finansowania projektów inwestycyjnych bezpośrednio odbiją się na branży budowlanej.

ednakże, przewódstwo MNPSP «Aviokon projekt» wyraża pewność, przecież, ma na to podstawy. W szczególności, Oleg Czankow odznacza: "Kryzys, który obserwuje się dzisiaj, jest rodzajem lekcji i wskaźnikiem na "Jakość". Ponadto, pieniądze nie znikają a są redystrybowane. Lepiej poczuwają się te firmy, które mają dostęp do zasobów kredytowych (mają pozytywną historię kredytową), ponieważ najnowsze trendy są takie że klienci odroczają płatności. A także w pozycji bardziej korzystnej będą znajdowały się firmy budowlane, które mają istniejące relacje ze stałymi aktywnymi klientami, w dobrym stanie finansowym, z latami zdobytego doświadczenia i reputacją."

Również uzasadnieniem pewności w dalszym rozwoju firmy oraz rozwoju współpracy z inwestorami zagranicznymi stalo wprowadzenie systemu wykonywania projektów typu “turn key” czyli "pod klucz", który rozszerza pojęcie "Generalny wykonawca" i zbliża się do pojęcia "Partner", bardzo zrozumiałego dla inwestorów zagranicznych. Podczas realizacji projektów typu "pod klucz" MNPSP "Aviokon projekt" przymuje zobowązania wobec wykonania projektu w całości, od opracowania do uruchomienia, jako konsultant techniczny i wykonawca wszystkich niezbędnych prac w ramach stałej ceny, ustalonej przez budżet inwestora. Lecz "Aviokon projekt" nie ma zamiaru zatrzymywać się nawet na tym i dla tego stawia sobie cel dalszego rozwoju i widzi go we wprowadzaniu systemu partnerstwa z inwestorem w ciągu całego cyklu inwestycyjnego: od wyszukiwania placu budowy oraz świadczenia usług doradczych do serwisu pogwarancyjnego już zbudowanych przez firmę obiektów.