Członek Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu

EBA logo

MNPSP "Aviokon projekt" świadczy pełny kompleks usług opracowania dokumentacji projektowej na nowe budowy, rekonstrukcję i remont kapitalny obiektów mieszkaniowych, publicznych, komercyjnych i przemysłowych na wszystkich etapach projektowania.

Dzięki wykwalifikowanym specjalistom o odpowiednich kwalifikacyjnych certyfikatach firma wykonuje następujące usługi w zakresie projektowania:

 • Konsultacje predprojektowe;
 • Projektowanie architektoniczno-budowlane obiektów mieszkaniowych, publicznych i przemysłowych z wykonywaniem funkcji organizacji generalnego projektanta lub podwykonawcy;
 • Opracowanie dokumentacji projektowej, projektowanie zewnętrznych i wewnętrznych systemów inżynieryjnych, w tym:
 • Ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, sieci ciepłownicze
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Instalacje ogrzewania, chłodzenia i kotłowni
 • Gazociągi i instalacje gazowe
 • Zasilanie, sprzęt elektryczny i oświetlenie elektryczne
 • Wspomaganie komputerowe systemów inżynieryjnych
 • Badanie i oznaczanie stanu technicznego budynków mieszkaniowych i przemysłowych i, struktur i sieci inżynieryjnych;
 • Określenie kategorii złożoności obiektu do dalszej ekspertyzy projektu;
 • Dokumentacja kosztorysowa;
 • Ocena wpływu na środowisko;
 • Nadzór autorski;
 • Analiza i dostosowanie rozwiązań projektowych firm zagranicznych do aktualnej dokumentacji normatywnej Ukrainy;
 • Uzgodnienie dokumentacji projektowej w odpowiednich służbach;
 • Wspieranie pod czas prowadzenia ekspertyzy;
 • Wsparcie podczas rozruchu obiektu.

Zaletami firmy MNPSP "Aviokon projekt" jest ścisła współpraca i połączenie doświadczenia wydziału projektowania z dzielnicami budowlano-produkcyjnymi firmy. Dzięki takiemu podejściu firma świadczy pełen zakres usług: od projektowania do przekazania do eksploatacji obiektu.

Ponadto firma wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2009, co zapewnia udane zarządzanie projektami, kontrolę jakości dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz oszacowanie i optymalizację kosztów.