Członek Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu

EBA logo

Generalne wykonjawstwo MNPSP Aviokon projekt" świadczy usługi generalnego wykonawstwa przy budowie nowych i rekonstrukcji istniejących obiektów w ramach realizacji złożonych projektów budowlanych na rynku budownictwa mieszkaniowego, publicznego, komercyjnego i przemysłowego.

Profesjonalny poziom świadczenia usług wyprowadził MNPSP "Aviokon projekt" na nowy etap rozwoju, wskutek czego wzrosła liczba projektów inwestorów zagranicznych i firm międzynarodowych, portfel zamówień których stanowi ponad 80% rocznie.  

Orientacja na kompleksowość usług pozwala naszej firmie na skuteczne zarządzanie i koordynowanie prac, uzgodnionych na każdym etapie realizacji projektu:

 • Inżynieria i nadzór budowlany: organizacja całego kompleksu prac przy budowie obiektu zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i wykonanie prac jak we własnym zakresie tak i z udziałem wykwalifikowanych podwykonawców
 • budownictwo monolityczne
 • organizacja przetargów i zawieranie umów z podwykonawcami
 • uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń na budowę
 • formowanie i optymalizacja planu finansowania budowy
 • opacowanie i kontrola ogólnego harmonogramu budownictwa obiektu, planu wykonania prac (PWP), kart technologicznych procesów produkcyjnych
 • administrowanie projektu na wszystkich etapach jego realizacji, kontrola i nadzór techniczny realizacji prac i organizacji procesów, monitorowanie wykonania zobowiązań umownych
 • pełne zapewnienie materiałów i zasobów technicznych
 • zapewnienie dotrzymania BHP w placówce, zgodność z systemem zarządzania jakością ISO 9001 i bezpieczeństwem pracy OHSAS 18001:2010
 • organizacja systemu szybkiego reagowania na nieprzewidziane czynniki i gotowość do znalezienia rozwiązań kompromisowych podczas realizacji projektu do eksploatacji
 • zaangażowanie niezależnych ekspertów i doradców
 • wykonanie dokumentacji wykonawczej i przekazanie obiektu do eksploatacji
 • przekazanie w określony sposób zbudowanego obiektu do klienta

Wynikiem współpracy z MNPSP "Aviokon projekt" jest nieprzerwane wykonanie prac budowlanych i znaczne oszczędności kosztów. Posiadanie własnej bazy produkcyjnej oraz sprzętu budowlanego pozwala wykonywać większość prac we własnym zakresie, co upraszcza koordynację i kontrolę i ostatecznie zwiększa jakość i skraca czas budowy.

MNPSP "Aviokon projekt" wykonuje następujące prace ogólnobudowlane:

 • montaż konstrukcji ogrodzeniowych
 • prace ziemne / wykonywanie wykopów i rowów każdego poziomu złożoności
 • prace betonowe, monolityczne, budownictwo monolityczne
 • budownictwo szkieletów żelbetowych i metalowych

MNPSP "Aviokon projekt" współpracuje również z wiodącymi organizacjami budowlanymi, wykonującymi specjalistyczne rodzaje prac, które, jeśli to konieczne, mogą być zaangażowane jako podwykonawcy.