Członek Europejskiego Stowarzyszenia Biznesu

EBA logo

 

MRNPSP «Aviokon projekt» świadczy usługi generalnego wykonawstwa przy budowie nowych i rekonstrukcji istniejących obiektów w ramach realizacji złożonych projektów budowlanych na rynku budownictwa mieszkaniowego, publicznego, komercyjnego i przemysłowego.

Profesjonalny poziom świadczenia usług wyprowadził MRNPSP «Aviokon projekt» na nowy etap rozwoju, wskutek czego wzrosła liczba projektów inwestorów zagranicznych i firm międzynarodowych, portfel zamówień których stanowi ponad 80% rocznie.

Orientacja na kompleksowość usług pozwala naszej firmie na skuteczne zarządzanie i koordynowanie prac, uzgodnionych na każdym etapie realizacji projektu:

 • inżynieria i nadzór budowlany: organizacja całego kompleksu prac przy budowie obiektu zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i wykonanie prac jak we własnym zakresie tak i z udziałem wykwalifikowanych podwykonawców;
 • budownictwo monolityczne;
 • organizacja przetargów i zawieranie umów z podwykonawcami;
 • uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń na budowę;
 • formowanie i optymalizacja planu finansowania budowy;
 • opracowanie i kontrola ogólnego harmonogramu budownictwa obiektu, planu wykonania prac, kart technologicznych procesów produkcyjnych;
 • administrowanie projektu na wszystkich etapach jego realizacji, kontrola i nadzór techniczny realizacji prac i organizacji procesów, monitorowanie wykonania zobowiązań umownych;
 • pełne zapewnienie materiałów i zasobów technicznych;
 • zapewnienie dotrzymania BHP w placówce, zgodność z systemem zarządzania jakością ISO 9001 i bezpieczeństwem pracy OHSAS 18001:2010;
 • organizacja systemu szybkiego reagowania na nieprzewidziane czynniki i gotowość do znalezienia rozwiązań kompromisowych podczas realizacji projektu do eksploatacji;
 • zaangażowanie niezależnych ekspertów i doradców;
 • wykonanie dokumentacji wykonawczej i przekazanie obiektu do eksploatacji;
 • przekazanie w określony sposób zbudowanego obiektu do klienta;

Wynikiem współpracy z MRNPSP «Aviokon projekt» jest nieprzerwane wykonanie prac budowlanych i znaczne oszczędności kosztów. Posiadanie własnej bazy produkcyjnej oraz sprzętu budowlanego pozwala wykonywać większość prac we własnym zakresie, co upraszcza koordynację i kontrolę i ostatecznie zwiększa jakość i skraca czas budowy.

Wykwalifikowany personel i wysoko technologiczny park specjalistycznej techniki budowlanej pozwalają firmie we własnym zakresie wykonywać prace budowlane każdego poziomu złożoności o gwarantowanej jakości.

MRNPSP «Aviokon projekt» wykonuje następujące prace ogólnobudowlane:

 • montaż konstrukcji ogrodzeniowych;
 • prace ziemne/wykonywanie wykopów i rowów każdego poziomu złożoności;
 • prace betonowe, monolityczne, budownictwo monolityczne;
 • budownictwo szkieletów żelbetowych i metalowych;

MRNPSP «Aviokon projekt» współpracuje również z wiodącymi organizacjami budowlanymi, wykonującymi specjalistyczne rodzaje prac, które, jeśli to konieczne, mogą być zaangażowane jako podwykonawcy.